[1]
Lotz, C. 2015. An der Oberfläche der Tauschgesellschaft: Kritik der Kritischen Theorie. PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. 45, 180 (Sep. 2015), 453 -. DOI:https://doi.org/10.32387/prokla.v45i180.212.