Lotz, C. (2015) „An der Oberfläche der Tauschgesellschaft: Kritik der Kritischen Theorie“, PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Berlin, DE, 45(180), S. 453 -. doi: 10.32387/prokla.v45i180.212.