[1]
P. Redaktion, „Zum Tode von Nikos Poulantzas“, PROKLA, Bd. 9, Nr. 37, S. 125–126, Dez. 1979.